Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaugustus augustus
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
7025 6ef3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viadelain delain
2856 a3dd
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaugustus augustus
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
7025 6ef3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viadelain delain
2856 a3dd
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viatfu tfu

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaugustus augustus
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
7025 6ef3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viadelain delain
2856 a3dd
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaugustus augustus
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
7025 6ef3 500
Reposted fromdjLangley djLangley viadelain delain

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaaugustus augustus
8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl