Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viajasminnie jasminnie

July 12 2017

6381 380d 500
Reposted fromturquoise turquoise viainsidemysoul insidemysoul
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viagdziejestola gdziejestola

July 09 2017

3979 eab1
Reposted fromteijakool teijakool viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viaimpressionante impressionante


true detective
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaepi epi

July 05 2017

-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

Reposted fromsadstory sadstory viagdziejestola gdziejestola
9396 50d0 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

June 08 2017

Reposted frommefir mefir viadepresja depresja
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
5421 5036

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viadisheveled disheveled
5038 92da 500
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

May 29 2017

0336 9b33 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl